Sök

Största aktieägarna

Nedan är Skanskas största aktieägare.

Innehav per den 31 december 2016

AktieägareA-aktierB-aktierAndel
röster, %
Andel
kapital, %
Industrivärden AB 12 667 500

16 343 995

23,9% 6,9%
Lundberggruppen 6 037 376 13 050 000 12,3% 4,5%
Skanska-anställda genom Seop* -

27 578 837

4,6% 6,6%

Alecta

-

23 726 622

4,0% 5,7%
Swedbank Robur Fonder -

11 303 435

1,9%

2,7%

Norges Bank Investment Management -

9 683 843

1,6%

2,3%
SEB Fonder & Trygg Liv Försäkring -

9 018 791

1,5% 2,1%
AMF Försäkringar & Fonder -

7 040 367

1,2%

1,7%

SHB Fonder & Liv Försäkring -

5 062 504

0,8% 1,2%
Carnegie Fonder  -

4 750 000

0,8% 1,1%
10 största aktieägare i Skanska

18 704 876

127 558 394

52,6% 34,8%
Övriga aktieägare i Skanska

1 088 326

272 551 476

47,4% 65,2%
Totalt

19 793 202

400 109 870

100,0% 100,0%

Varav aktieägare i Sverige

19 770 368

245 799 792

74,2% 63,2%

Varav utländska aktieägare

22 834

154 310 078

25,8% 36,8%

Antal aktieägare 
2016-12-31: 92 806

       

 Källa: Modular Finance
* Skanska employer ownership program är ett aktiesparprogram i Skanska. Detta ska inte behandlas som en egen ägargrupp. 

Senast uppdaterad: 2017-02-22