Sök

Största aktieägarna

Nedan är Skanskas största aktieägare.

Innehav per den 31 mars 2017

AktieägareA-aktierB-aktierAndel
röster, %
Andel
kapital, %
Industrivärden AB 12 667 500

16 355 222

23,9% 6,9%
Lundberggruppen 6 037 376 13 050 000 12,3% 4,5%
Skanska-anställda genom Seop* -

27 111 958

4,5% 6,5%

Alecta

-

23 009 845

3,8% 5,5%
Swedbank Robur Fonder -

10 651 845

1,8%

2,5%

AMF Försäkringar & Fonder -

9 447 578

1,6%

2,2%
Norges Bank Investment Management -

8 246 397

1,4% 2,0%
SEB Fonder & Trygg Liv Försäkring -

8 009 198

1,3%

1,9%

SHB Fonder & Liv Försäkring -

5 228 384

0,9% 1,2%
Carnegie Fonder  -

4 400 000

0,7% 1,0%
10 största aktieägare i Skanska

18 704 876

125 510 427

52,3% 34,3%
Övriga aktieägare i Skanska

1 088 326

274 599 443

47,7% 65,7%
Totalt

19 793 202

400 109 870

100,0% 100,0%

Varav aktieägare i Sverige

19 770 368

246 413 106

74,3% 63,4%

Varav utländska aktieägare

22 834

153 696 764

25,7% 36,6%

Antal aktieägare 
2017-03-31: 99 089

       

 Källa: Modular Finance
* Skanska employer ownership program är ett aktiesparprogram i Skanska. Detta ska inte behandlas som en egen ägargrupp. 

Senast uppdaterad: 2017-02-22