Sök

Riskhantering

En viktig del av Skanskas affärsplan för lönsam tillväxt är att kontinuerligt stärka riskhanteringen. Syftet är att identifiera, förebygga och hantera risker - inte att undvika alla risker. 

Riskhanteringen är ett centralt inslag i Skanskas verksamhet. Syftet är att identifiera, förebygga och hantera riskerna – inte att alla risker ska undvikas – samt att identifiera och utnyttja affärsmöjligheterna.

Så här arbetar vi med risker

Finansiella risker kan avse företagets balansräkning, kreditexponering, betalningsflöden, kunder mm.

Läs mer om finansiella risker

Regulatoriska risker avser allmänna lagar, regler och avtal.

Läs mer om regulatoriska risker

Operationella risker är kortsiktiga och avser byggverksamheten och projektutveckling.

Läs mer om operationella risker

Strategiska risker är långsiktiga och övergripande.

Läs mer om strategiska risker