Sök

Valberedning

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på styrelse och revisor samt arvoden till dessa. Beslut tas vid årsstämman. Aktieägare kan lämna förslag genom att kontakta valberedningen i god tid före stämman.

Valberedningens uppgifter

I enlighet med årsstämmans beslut har styrelsens ordförande sammankallat valberedningen inför årsstämman 2017.

Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelse samt styrelsearvoden. Vidare ska valberedningen lämna förslag till revisor och revisorsarvode samt mötesordförande m.m. Förslagen beslutas om vid årsstämman 2017.

Valberedningen 2016-2017

Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2017 i Skanska AB har följande sammansättning:

  • Helena Stjernholm, AB Industrivärden, valberedningens ordförande
  • Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen AB
  • Bo Selling, Alecta
  • Hans Ek, SEB Fonder & SEB Trygg Liv Försäkring
  • Hans Biörck, Styrelseordförande i Skanska AB

De aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. Förslag ska lämnas i god tid före årsstämman och senast den 31 december 2016 för att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt.

Skanska AB
Valberedningen
c/o Chefsjuristen
Warfvinges väg 25
SE-112 74 Stockholm
Sverige

E-post: valbere...@skanska.se

Senast uppdaterad: 2015-09-28

Kontakta valberedningen

Skanska AB
Valberedningen
c/o Chefsjuristens kontor
112 74 Stockholm
Sverige

Maila valberedningen