Sök

Oförändrad styrelse föreslås i Skanska

Pressmeddelande 2004-02-25 09:09 CET

Skanskas nomineringskommitté har beslutat att föreslå omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter. Förslaget innebär omval av Roger Flanagan, Ulrika Francke, Jane Garvey, Stuart Graham, Sören Gyll, Finn Johnsson, Sverker Martin-Löf, Arne Mårtensson och Anders Nyrén.

   Pressrelease

2004-02-25

Oförändrad styrelse föreslås i Skanska

Skanskas nomineringskommitté har beslutat att föreslå omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter. Förslaget innebär omval av Roger Flanagan, Ulrika Francke, Jane Garvey, Stuart Graham, Sören Gyll, Finn Johnsson, Sverker Martin-Löf, Arne Mårtensson och Anders Nyrén.

Nomineringskommittén har bestått av Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i Skanska AB och vice styrelseordförande i AB Industrivärden, Carl-Olof By, vice verkställande direktör i AB Industrivärden, Staffan Grefbäck, chef för kapitalförvaltningen i Alecta, Per Ludvigsson, verkställande direktör i Inter Ikea Investment AB, Mats Guldbrand, aktiechef AMF Pension samt Curt Källströmer, bankdirektör och chef för ordförandekansliet i Handelsbanken.

Skanskas ordinarie bolagsstämma äger rum den 30 mars kl 17.00 i Berwaldhallen i Stockholm.

___________________________________________
För ytterligare information, kontakta:

Sverker Martin-Löf, ordförande, Skanska AB,
tel 070-574 88 08