Sök

Tingsrättsdom i asfaltmålet i Sverige

Pressmeddelande 2007-07-10 11:42 CET

Stockholms tingsrätt har idag avkunnat dom i asfaltmålet i Sverige.