Sök

Skanskas årsredovisning tillgänglig på webbplatsen

Pressmeddelande 2011-03-14 08:30 CET

Skanskas årsredovisning för 2010 är nu tillgänglig på Skanskas webbplats under adress www.skanska.com/sv/finansiellt där såväl svensk som engelsk version finns. Här kan även den tryckta årsredovisningen beställas.

En utskrift av den elektroniska versionen finns samtidigt tillgänglig på Skanska AB:s huvudkontor, Råsundavägen 2, Solna.

Distributionen av den tryckta årsredovisningen påbörjas omkring den 16 mars.

Årsredovisningen kan, förutom på Skanskas webbplats, även beställas från Skanska AB, Investor Relations, 169 83 Solna, telefon 010-448 89 00, e-post investor....@skanska.se.

Contact: Pontus Winqvist, Chief Financial Officer
+46 10 44 88 851

Contact: Edvard Lind, Head of Media Relations
+46 10 44 88 808