Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

Pressmeddelande 2012-12-28 12:45 CET

 

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under december 2012 har på aktieägares begäran 416 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 599 431 859.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 947 643 aktier av serie A, och 399 955 429 av serie B.

Contact: Pontus Winqvist, Chief Financial Officer
+46 10 44 88 851