Sök

Skanskas aktieägare erbjuds courtagefri handel

Pressmeddelande 2006-11-15 10:19 CET

Skanska erbjuder aktieägare med innehav mindre än en börspost (200 aktier) möjlighet att courtagefritt komplettera innehavet upp till en börspost eller sälja samtliga aktier. För aktieägare med 1-199 aktier innebär detta att de kan sälja samtliga sina aktier i bolaget utan kostnad för courtage.