Sök

Skanska bygger ut och renoverar IsoKristiina shoppingcenter i Villmanstrand, Finland, för cirka 754 miljoner kronor

Pressmeddelande 2013-03-22 13:00 CET

Skanska har tecknat avtal om att bygga ut och renovera IsoKristiina shoppingcenter i Villmanstrand, Finland. Kontraktet är värt EUR 88 M, cirka 754 miljoner kronor. Citycon och Ilmarinen investerar 50 procent vardera i projektet. Kontraktet bokas i orderingången för Skanska Finland för första kvartalet 2013.

IsoKristiinas tre existerande byggnader ska renoveras. En ny del kommer att byggas ut där Villmanstrand stadsteater kommer att husera. Totalt kommer shoppingcentret att omfatta 34 000 kvadratmeter. Utöver det byggs fler parkeringsplatser.

Arbetet kommer att påbörjas i mars 2013 och planeras vara klart i oktober 2015. 

Skanska Finland är ett av de ledande byggbolagen i Finland och Estland. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, såväl bostäder som kommersiella lokaler, och anläggningsbyggande. 2012 uppgick Skanska Finlands intäkter till cirka 8,4 miljarder kronor, inklusive den estniska verksamheten. Bolaget har cirka 2 460 medarbetare. I Finland är Skanska även aktivt inom utveckling av bostads-, kontors- och OPS-projekt.

Contact: Kari Hovi, District manager
+358 400 651 481

Contact: Edvard Lind, Head of Media Relations
+46 10 44 88 808