Sök

Skanska investerar cirka 335 miljoner kronor i kontorsprojekt i Krakow, Polen

Pressmeddelande 2014-11-25 08:00 CET

Skanska investerar EUR 37 M, cirka 335 miljoner kronor, i kontorsprojektet Axis i Krakow, Polen.

Byggnaden är Skanskas andra kontorsprojekt i Krakow och kommer att bestå av nio våningar ovan mark och tre våningar under mark. Den totala uthyrningsbara ytan blir cirka 20 000 kvadratmeter.

Den nya fastigheten är precertifierad LEED, nivå Guld, och uppfyller höga miljökrav. Det kommer att minimera byggnadens driftskostnader, vilket ger besparingar åt framtida hyresgäster och skapar trivsamma kontorsmiljöer åt medarbetarna.

Byggarbetena har inletts och projektet planeras vara färdigställt under fjärde kvartalet 2016.

Skanska Commercial Development Europe initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och kommersiella byggnader. Verksamheten är koncentrerad till storstadsområden i Ungern, Tjeckien, Rumänien och Polen. Verksamheten bedrivs i fyra lokala enheter: Skanska Property Czech Republic, Skanska Property Hungary, Skanska Romania och Skanska Property Poland.

Contact: Aleksandra Markiewicz, Menadżer Komunikacji Zewnętrznej/ External Communications Manager
+48 79 722 9147.

Contact: Edvard Lind, Head of Media Relations
+46 10 44 88 808