Search

Proposals for new members of the Board of Skanska AB

3/27/2001 9:36 AM CET
Press release

The nominations committee, which has prepared the election of new members of the Board of Skanska AB to take place at the upcoming Annual General Meeting, has proposed that Sverker Martin-Löf and Arne Mårtensson be elected as new members. Sverker Martin-Löf is the President and CEO of Svenska Cellulosa AB SCA. Arne Mårtensson is the President and Group Chief of Svenska Handelsbanken AB. Clas Reuterskiöld will resign from the Board in conjunction with the AGM.

Press Release

 

2001-03-27   Förslag till nya styrelseledamöter i Skanska AB

 

Den nomineringskommitté som har förberett val av styrelseledamöter i Skanska AB vid kommande ordinarie bolagsstämma har föreslagit att Sverker Martin-Löf och Arne Mårtensson skall väljas som nya ordinarie ledamöter. Sverker Martin-Löf är VD och koncernchef i Svenska Cellulosa AB SCA. Arne Mårtensson är VD och koncernchef i Svenska Handelsbanken AB. Clas Reuterskiöld kommer att avgå ur styrelsen i samband med stämman. Förslaget innebär att antalet stämmovalda ledamöter i styrelsen utökas med en ledamot till sammanlagt nio ledamöter. Nomineringskommitténs förslag till styrelseledamöter stöds av aktieägare som representerar mer än 50 procent av röstetalet i Skanska. ____________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Einar Lundgren, chefsjurist, Skanska AB, tel 08-753 88 00