Search

Skanska Residential Construction demolishes four duplex buildings in Lund

11/30/1999 11:00 AM CET
Press release

Skanska Residential Construction has just begun the demolition of four duplex homes in the Klövern block on Skördevägen in Lund. During construction, the buildings were damaged by rain and affected by serious damp and mold damage. Consequently, Skanska Residential Construction has decided to demolish all of these buildings and will then commence the construction of entirely new buildings. As a result, Skanska Residential Construction’s customers will not be able to move into their new homes before the end of June.

Skanska Bostäder demonterar fyra stycken parhus i Lund

Skanska Bostäder påbörjar just nu en demontering av fyra stycken parhus i kvarteret Klövern, Skördevägen, i Lund. Husen, som är under produktion, skulle stå inflyttningsklara i februari 2000. Under produktionstiden har husen regnskadats med allvarliga fukt- och mögelskador som följd. Skanska Bostäder har därför valt att demontera samtliga hus för att sedan påbörja uppförandet av helt nya. Skanska Bostäders kunder kommer, på grund av detta, inte att kunna flytta in i sina nya bostäder förrän i slutet av juni månad.

När skadorna upptäcktes tillsattes en utredning med externa experter. Utredningen syftade till att mäta fukthalten i husen samt fastställa omfattningen av skadorna. Skanska Bostäder väljer att plocka ned husen helt och hållet, kassera det skadade materialet och resa helt nya hus för att vara helt säkra på att en fullvärdig produkt kan levereras till de kunder som köpt husen.

- Vi beklagar det inträffade och tar på oss hela ansvaret. Det som hänt under produktionen är mycket smärtsamt för både oss och kunderna. Skanska Bostäder erbjuder marknaden sunda, trygga och attraktiva hem. Kan vi inte leva upp till detta i ett enskilt projekt måste vi ta konsekvenserna. Enbart genom att demontera husen och bygga helt nya kan vi erbjuda kunderna en fullvärdig produkt och bygga upp en trovärdighet bland våra kunder, säger Jan Pettersson, regionchef Skanska Bostäder.

Skanska Bostäder är en av landets ledande bostadsbyggare med ca 1.400 anställda och en årlig omsättning om ca 3 miljarder kr. Skanska Bostäder är en division inom Skanska Sverige AB.

För mer information:

Jan Pettersson, regionchef Skanska Bostäder 070-572 11 88

Sofia Heidenberg, informationschef Skanska Bostäder 070-524 67 80