Search

Back to search result

Tartu vangla

Back to search result

Tartu vangla

  • Pildid
  • Pildid
  • Pildid
  • Pildid
  • Pildid
  • Pildid

Tartu Vangla on esimene Ida-Euroopa vangla, mis murdis nõukogudeliku karistuspoliitika, nimelt on see Eestis esimene karistusasutus, mis ehitati spetsiaalselt kambertüüpi vanglaks. Uus vangla ehitati seoses Eesti sooviga astuda Euroopa Liitu. Vangla on ehitatud EL nõuetele vastavaks.

Kõik eluhooned on ehitatud raudbetoonist, ülejäänud hooned betoonplokkidest. Kuna territooriumil lasus 3-4 m paksune turbakiht, siis rajati hoonetekompleks 6-8 m pikkustele rammvaiadele. Vangla välispiirde kogupikkus on ligikaudu kilomeeter, seda valvab elektroonika. Eeluuritavate ja süüdimõistetute elukorpuste juurde kuuluvad puhkeruumid, õppeklassid ja spordihoone, jalgpalli- ja korvpalliväljakud, jalutushoovid ja -boksid, kirik, tehnohoone, administratiivhoone, autoparkla, valvekoerte ruumid ja jalutusaed.

Tartu vangla võtab enda alla 93 763 m2, millest üldpind on 26 552 m2 koos 530 kambriga.

Facts

Service: Construction
Mark segment: Custodial
Start date: 2000
Completion date: 2002
Clients: Justiitsministeerium
Country: Estonia
City: Tartu
Project status: Completed

Awards

2002. aasta betoonehitis