Search

Back to search result

Tallinna Inglise Kolledži spordimaja ehitus

Back to search result

Tallinna Inglise Kolledži spordimaja ehitus

  • Pildid
  • Pildid
  • Pildid
  • Pildid
  • Pildid
  • Pildid
  • Pildid

Ehitustööde käigus teostati vaia- ja kaevetöid ning rostvärkide betoneerimist. Hiljem valmis spordikompleks ujula, spordisaali ning bürooruumidega.

Tööde mahtu kuulusid ka asfaldi ning olemasoleva tänavavalgustuse lammutus, ajutise küttetrassi ehitus ja puude raie. Tööde käigus tõsteti ümber kanalisatsioon ja elektrikaabel.

Facts

Service: Construction
Mark segment: Schools
Start date: 2005
Completion date: 2007
Clients: Tallinna Inglise Kolledži sihtasutus
Country: Estonia
City: Tallinn
Project status: Completed