Search

Back to search result

Tallinna Inglise Kolledži spordimaja ehitus

Sustainability and green

Ehitustööde käigus teostati vaia- ja kaevetöid ning rostvärkide betoneerimist. Hiljem valmis spordikompleks ujula, spordisaali ning bürooruumidega.

Tööde mahtu kuulusid ka asfaldi ning olemasoleva tänavavalgustuse lammutus, ajutise küttetrassi ehitus ja puude raie. Tööde käigus tõsteti ümber kanalisatsioon ja elektrikaabel.