Search

Back to search result

Võru linna reoveepuhasti projekteerimis- ja ehitustööd

Back to search result

Võru linna reoveepuhasti projekteerimis- ja ehitustööd

 Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekti raames tehti Võru reoveepuhasti projekteerimis- ja ehitustöid ning rajati veetöötluse kaugjuhtimissüsteem. 

Facts

Service: Construction
Mark segment: Water management
Start date: 2010
Completion date: 2011
Clients: AS Koger ja Partnerid
Project status: Completed