Search

Back to search result

Elva vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise II etapp

Rahastab

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, AS Emajõe Veevärk.