Search

Back to search result

Sillamäe reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd

Back to search result

Sillamäe reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd

  • Pildid
  • Pildid
  • Pildid
  • Pildid
  • Pildid
  • Pildid
  • Pildid
  • Pildid

Rekonstrueerimise mahtu kuuluvad mittevajalike rajatiste lammutamine, uue tehnoloogilise liini rajamine, seadmete tarnimine, paigaldamine ja häälestamine. Rekonstrueerimise alla kuulub kogu reoveepuhasti.

Facts

Service: Construction
Mark segment: Water management
Start date: 2010
Completion date: 2013
Clients: AS Sillamäe-Veevärk
Country: Estonia
City: Sillamäe
Project status: Ongoing