Search

Back to search result

Narva Heitveepuhastusjaama rekonstrueerimine

Back to search result

Narva Heitveepuhastusjaama rekonstrueerimine

Skanska EMV AS ja Krüger A/S allkirjastasid Narva Vesi AS-iga lepingu Narva Heitveepuhastusjaama rekonstrueerimiseks.

Narva Heitveepuhastusjaama territooriumile ehitati uus ja modernne puhastuskompleks, mis tagab heitvee puhastuse vastavalt Eesti Vabariigis ja Euroopas kehtivatele heitvee puhastuse normidele ning võimaldab paindlikult korraldada nii olmevete kui industriaalse heitvee puhastamist vastavalt vajadusele kas eraldi või ühisvoolselt. Olemasoleva jaama töö jätkus kuni uue kompleksi käivitamiseni, tagades heitvee pideva puhastamise kogu ehitusperioodi jooksul. Eesti tingimustes toimus ehitus ainulaadselt, kus sisuliselt rajati vana jaama territooriumile uus kompaktne ja efektiivne heitveepuhastusjaam. Rajati täiesti uus heitveepuhastusprotsess, kus ehitati uus liivapüüdja, eelsette-, bioloogilise puhastuse- ja järelsettebasseinid, pumba- ja puhurihoone, kõik välistrassid; rekonstrueeritakse võrehooned ja pumplad. Jaama teenindamiseks renoveeriti olemasolev administratiiv- ja laboratooriumihoone, viies sinna ka töökojad, laod ja muud abifunktsioonide ruumid.

Facts

Service: Construction
Mark segment: Water management
Start date: 2003
Completion date: 2006
Clients: Narva Vesi AS
Country: Estonia
City: Narva
Project status: Completed