Search

Back to search result

Paikuse prügila, juurdepääsutee ja reoveetoru rajamine

Back to search result

Paikuse prügila, juurdepääsutee ja reoveetoru rajamine

  • Pildid
  • Pildid
  • Pildid
  • Pildid

Skanska EMV AS ja AS FKSM/AS YIT sõlmisid lepingu Paikuse prügila, juurdepääsutee ja reoveetoru rajamiseks.

Uue prügila eripäraks on eelsorteeritud jäätmete sorteerimisliin, mis võimaldab oluliselt tõsta taaskasutusse tulevate jäätmete hulka. Esmakordselt rajati üheaegselt nii prügila, jäätmete sorteerimiskeskus jäätmete taaskasutusse suunamiseks ning valmistati ette Pärnu vana prügila sulgemise-katmise hanketööd.

Ladestusala on 5,1 hektarit. Rajati 7 reoveepumplat, vee-; kanalisatsiooni- ning sademeveetorustike 12,1 km. Ehitati ja asfalteeriti juurdepääsuteed. Rajati joogivee puurkaevpumpla koos joogiveepuhastusseadmega.

 

Facts

Service: Construction
Mark segment: Roads, Waste treatment, Water management
Start date: 2004
Completion date: 2006
Clients: AS FKSM/AS YIT
Country: Estonia
City: Pärnu
Project status: Completed