Search

Back to search result

Tallinna Pääsküla prügila sulgemine ja katmine

Back to search result

Tallinna Pääsküla prügila sulgemine ja katmine

  • Pildid
  • Pildid
  • Pildid
  • Pildid

Skanska EMV AS ja Tallinna Linnavalitsus sõlmisid lepingu Tallinna Pääsküla prügila sulgemistööde teostamiseks.

Prügila territoorium oli 30 hektarit, millest kaetav ala oli 26 hektarit. Prügila kaeti nõuetekohaste isolatsiooni – ja kattekihtidega, ehitati kõik prügila sulgemisega kaasnevad rajatised ja tehnosüsteemid: gaasikogumissüsteem eralduvate lagunemisgaaside kasutuselevõtuks, nõrgvee drenaažisüsteem ja sadevee torustik pumplatega. Rajati teenindustee ümber prügila ja jälgimissüsteem, mis on vajalikud keskkonnahoiu ja ohutuse seisukohalt. Puhastati ja parandati prügilat ümbritsev ringkraav ning tehti haljastustööd.
Rajati neli reoveepumplat, teostati teedeehitus ja pinnasetööd.
  

Facts

Service: Construction
Mark segment: Waste treatment
Start date: 2004
Completion date: 2006
Clients: Tallinna Linnavalitsus
Country: Estonia
City: Tallinn
Project status: Completed