Search

Back to search result

Põlva valla veemajandusprojekt

Back to search result

Põlva valla veemajandusprojekt

Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekti käigus tehti Põlva valla projekteerimis- ja ehitustöid hange nr 1 ja hange nr 2. Esimese hanke käigus rajati veetorustikke 1,9 km, kanalisatsioonitorustikke 1,9 km, üks reoveepumpla, ehitati 2 reostuskoormuse mõõtesõlme ja suleti 2 puurkaevu. Teise hanke käigus rajati veetorustikke 0,3 km ja kanalisatsioonitorustikke 1,1 km.
 

Facts

Service: Construction
Mark segment: Water management
Start date: 2008
Completion date: 2009
Clients: AS PÕLVA VESI
Country: Estonia
City: Põlva
Project status: Completed