Search

Back to search result

Tartu tunnelkollektori K-2 ehitus

Back to search result

Tartu tunnelkollektori K-2 ehitus

Skanska EMV AS ja AS Tartu Veevärk sõlmisid lepingu Tartu tunnelkollektori projekteerimiseks ja ehitamiseks. 

Skanska EMV ehitas kinnisel meetodil 1,2 m siseläbimõõduga 1,8 km pikkuse tunnelkollektori. Kollektor asub 5 – 10 m sügavusel, kollektori ehitamiseks ning hilisemaks remontimiseks  ja puhastamiseks rajati kuni 10 m sügavused ühenduskambrid. Lahtisel meetodil ehitati 0,8 – 1 m läbimõõduga 705 m pikkune kollektor. Uue kollektoriga ühendati 5 200 m ehituspiirkonda jäävaid kanalisatsioonitorustikke, mis eelnevalt rekonstrueeriti. Emajõe alla rajati kanalisatsioonitorustikke ühendav kaheharuline düüker, mille abil juhitakse tunnelkollektorisse teiselpool Emajõge kogutud reoveed.

Uue tunnelkollektori rajamine parandas tunduvalt tartlaste elukvaliteeti. Tegemist on ka tähtsa looduskeskkonda säästva projektiga. Uue kollektori valmides juhiti reoveed reoveepuhastisse, parandades sellega tunduvalt Emajõe mikrokliimat. Uus tunnelkollektor on Eestis viimase 30 aasta jooksul ehitatutest pikim kinnisel meetodil ehitatud kollektor.

Facts

Service: Construction
Mark segment: Water management
Start date: 2003
Completion date: 2004
Clients: AS Tartu Veevärk
Country: Estonia
City: Tartu
Project status: Completed