Search

Back to search result

Tartu vee- ja reoveevõrgustiku laiendamine ja rekonstrueerimine

Back to search result

Tartu vee- ja reoveevõrgustiku laiendamine ja rekonstrueerimine

Skanska EMV AS ja AS Tartu Veevärk sõlmisid lepingu Tartu vee- ja reoveevõrgustiku laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.

Projekti eesmärgiks oli viia reovee puhastamine ja joogivee kvaliteet Tartus vastavusse Euroopa Liidu nõuetega, mille nimel laiendati ning rekonstrueeriti Tartu linna vee- ja reoveevõrgustikku. Samuti oli projekti eesmärgiks parandada Tartu elanike elukvaliteeti, muuhulgas võimaldada liitumist ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ning vähendada tänavate üleujutusi valingvihmade ajal.

Rajati 20 km uusi ning renoveeriti 35 km tänavatorustikke. Nimetatud töö võimaldas ühendada tuhandeid elanikke ühtsesse vee- ja kanalisatsioonivõrku.

Facts

Service: Construction
Mark segment: Water management
Start date: 2005
Completion date: 2007
Clients: AS Tartu Veevärk
Country: Estonia
City: Tartu
Project status: Completed