Search

Back to search result

Tartu vee- ja reoveevõrgustiku laiendamine ja rekonstrueerimine

Rahastab

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja Tartu Veevärk AS.