Search

Back to search result

Puurmani valla vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimis- ja ehitustööd

Rahastab

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, AS Võru Vesi.