Search

Back to search result

Vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendamine Audru vallas

Back to search result

Vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendamine Audru vallas

Veemajandusprojekti käigus teostati torustike projekteerimine, geoloogilised uuringud, kaevetööd, pumplate paigaldamine kaevikusse; veevarustuse ja survekanalisatsiooni torustike ehitus, sealhulgas survetrasside õhutus- ja tühjenduskaevud.

Torustike ehitamine toimus kinnisel meetodil.

Projekti eesmärgiks oli ühendada Audru ühisveevarustuse süsteem ning võimaldada reovee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni kaudu ning võimaldada  Audru vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ühendamine Pärnu Vesi poolt opereeritava Pärnu linna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemiga.

Facts

Service: Construction
Mark segment: Water management
Start date: 2006
Completion date: 2008
Clients: Audru Vallavalitsus/ AS Pärnu Vesi
Country: Estonia
City: Audru
Project status: Completed