Search

Back to search result

Kallaste linna ja Alatskivi valla vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimis- ja ehitustööd

Back to search result

Kallaste linna ja Alatskivi valla vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimis- ja ehitustööd

Veemajandusprojekti käigus rajati üks puurkaev pumpla, kolm reoveepumplat, üks reoveepuhasti, veetorustik 2,6 km ja kanalisatsioonitorustik 2,7 km.

Facts

Service: Construction
Mark segment: Water management
Start date: 2009
Completion date: 2010
Clients: AS Emajõe Veevärk
Country: Estonia
City: Alatskivi
Project status: Completed