Search

Back to search result

Osa nr. 4. Puurmani, Tähtvere ja Ülenurme valla vee-ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis- ja e

Back to search result

Osa nr. 4. Puurmani, Tähtvere ja Ülenurme valla vee-ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis- ja e

Veemajandusprojekti käigus rajati üks reoveepumpla, üks reoveepuhasti, veetorustik 5,9 km, kanalisatsioonitorustik 5,7 km.
Rajati Õssu veetöötlusjaam, II astme pumpla, koos reservuaaridega mahuga 140 m3.

Facts

Service: Construction
Mark segment: Water management
Start date: 2009
Completion date: 2010
Clients: AS Emajõe Veevärk
Country: Estonia
City: Puurmanni vald
Project status: Completed