Search

Back to search result

Uuesalu elamurajooni teed ja tehnovõrgud

Back to search result

Uuesalu elamurajooni teed ja tehnovõrgud

Skanska EMV AS ehitas välja vee- ja kanalisatsioonitorustikud koos reoveepumplatega ning gaasitorustiku. Rajati kaks uut reoveepumplat ja reovee ülepumplaid. Veetorustiku läbimõõt on 160 - 3652 m, tuletõrjeveetorustik 1529 m, kanalisatsioonitorustik 3765 m, sademeveekanalisatsioon 3100 m. Samaaegselt ehitati välja tänavad koos valgustusega, tänavavalgustusi oli 62 tükki.

Rajati teed pikkusega 19 434 m2 ja gaasitorustik läbimõõduga 250 - 3496 m. Sealhulgas Kurna oja alt läbiminek survekanalisatsiooniga läbimõõt 160 m.

Skanska EMV AS ehitas ka elamurajooni sidekanalisatsiooni ja hoonete elektrikaablid.

Facts

Service: Construction
Mark segment: Roads
Start date: 2006
Completion date: 2007
Clients: OÜ IBE Estonia
Country: Estonia
City: Uuesalu
Project status: Completed