Search

Back to search result

Teesuu silla remont

Back to search result

Teesuu silla remont

AS Skanska EMV ja Maanteeameti lääne regioon sõlmisid lepingu Teesuu silla remondiks.

Remondi käigus ehitati uued teekraavid ja truubid, tehti pikiprofiili parandusi ja mulde laiendusi vastavalt normikohasele ristprofiilile. Kogu teelõigu ulatuses ehitati dreenkiht, uus alus ja kate ning paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid. Koos põhiteega ehitati ka mahasõit.

Antud maanteelõik oli projekteeritud külgkraavidega. Kraavide põhi kindlustati jämeda
paekivikillustikuga. Kraavi ja nõlva kindlustati munakiviga. Lisaks kindlustati 5 m ulatuses kraavid üles- ja allapoole kallet.

Facts

Service: Construction
Mark segment: Bridges
Start date: 2011
Completion date: 2011
Clients: Maanteeameti lääne regioon
Country: Estonia
City: Rannametsa
Project status: Completed