Search

Back to search result

Loo-Lagedi kanalisatsioonitrassi ehitus

Back to search result

Loo-Lagedi kanalisatsioonitrassi ehitus

AS Skanska EMV ja AS Elveso sõlmisid lepingu Loo-Lagedi kanalisatsioonitrassi ehituseks ning Lagedi reovee pumpesüsteemi projekteerimiseks ja ehituseks.

Tööde käigus rajati Lagedile uus reoveekanalisatsiooni survetorustik ja isevoolse reoveekanalisatsioon ning paigaldati veetorustik. Lisaks kanalisatsioonitöödele projekteeriti ja ehitati kaks uut reoveepumplat – keskusse ja Linnu teele. Neisse paigaldati ka uued seadmed. Olemasolev Lagedi reoveepumpla likvideeriti.

Facts

Service: Construction
Mark segment: Water management
Start date: 2008
Completion date: 2009
Clients: Elveso AS
Country: Estonia
City: Rae
Project status: Completed