Search

Back to search result

Rae valla Pirita jõe RKA veemajandusprojekt

Back to search result

Rae valla Pirita jõe RKA veemajandusprojekt

AS Skanska EMV ja AS ELVESO sõlmisid lepingu Rae valla Pirita jõe RKA veemajandusprojekti läbiviimiseks.

Tegemist oli suurprojektiga, mille tulemusena paranes vallas nii veemajanduse kui ka keskkonnakaitse tase. Kraanivesi muutus kvaliteetsemaks, suurenes vee- ja kanalisatsioonisüsteemi töökindlus ning vähenes amortiseerunud reoveepuhastite ja lekkivatest kogumiskaevudest tingitud keskkonnareostus.

Projekti käigus rekonstrueeriti Rae valla Pirita jõe reoveekogumisala veetöötlus, rekonstrueeriti Jüri ja Lagedi asula olulisemad ja enim amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning –pumplad, ehitati välja kanalisatsiooni ühendustorustik Tallinna linnaga läbi Lagedi.

Facts

Service: Construction
Mark segment: Water management
Start date: 2009
Completion date: 2011
Clients: AS ELVESO
Country: Estonia
City: Rae
Project status: Completed