Search

Back to search result

Vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekteerimis- ja ehitustööd Rahinge külas

Back to search result

Vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekteerimis- ja ehitustööd Rahinge külas

Teostati vee- ja kanalistatsioonitorustiku projekteerimis- ja ehitustööd Rahinge külas. Kinnisel meetodil rajati survetorustik pikkusega 1,2 km ning vee- ja isevoolsekanalisatsioonitorustik pikkusega 1 km.

Facts

Service: Construction
Mark segment: Water management
Start date: 2010
Completion date: 2011
Clients: AS Emajõe Veevärk
Country: Estonia
City: Rahinge
Project status: Completed