Search

Back to search result

Eesti Vabariigi Kaitseväe Keskpolügoni teeninduskeskuse ehitamine

Back to search result

Eesti Vabariigi Kaitseväe Keskpolügoni teeninduskeskuse ehitamine

Skanska EMV AS ja Kaitseministeerium sõlmisid lepingu Kuusalu vallas, Loobu külas Eesti Vabariigi Kaitseväe Keskpolügoni teeninduskeskuse ehitamiseks.

7,3 ha suurusele maa-alale ehitati staabihoone, abihoone- välissöökla, töökoda- garaaź, puurkaev ja pumbamaja, reoveepuhasti ning katlamaja koos vajaliku infrastruktuuri ja seadmetega, ehitusaluse pinnaga kokku 2 249 m2. Rajati 41 263 m2 teid ja parkimisplatse sealhulgas helikopteri maandumisala, telklinnaku ala, veoautode parklad ja sõiduautode parklad.

Facts

Service: Construction
Mark segment: Education
Start date: 2006
Completion date: 2007
Clients: Kaitseministeerium
Country: Estonia
City: Loobu küla
Project status: Completed