Search

Back to search result

Jüri Gümnaasium

Back to search result

Jüri Gümnaasium

Skanska EMV AS ja Rae Vallavalitsuse vahel sõlmiti leping Jüri Gümnaasiumi hoonetekompleksi rekonstrueerimiseks ja juurdeehitustööde läbiviimiseks. Vastavalt lepingule teostati töid kahes etapis. Esmalt ehitati uus algkoolihoone ja raamatukogu ning rekonstrueeriti olemasoleva koolihoone keskosa. Esimese etapi tööd lõpetati märtsis 2006. Teises etapis, mille valmimistähtaeg on juunis 2006 rekonstrueeriti olemasoleva koolihoone neljakordne osa ja võimlakompleks, ehitati uus ujula ning staadion.

Praegune Jüri Gümnaasiumi hoone on ehitatud 1980. aastal.

Facts

Service: Construction
Mark segment: Schools
Start date: 2005
Completion date: 2006
Clients: Rae Vallavalitsus
Country: Estonia
City: Jüri
Project status: Completed