Search

Back to search result

Tartu alajaam

Back to search result

Tartu alajaam

Skanska EMV AS ja OÜ Põhivõrk sõlmisid lepingu Tartu alajaama ehituseks.

Tartu alajaamas olemasolevad trafod A1T ja A2T asendati uute trafodega, demonteeriti vanad šuntreaktorid ning paigaldati kaks uut šuntreaktorit ja kaks uut omatarbe kuivtrafot autotrafo õlga ühendatud jaotusseadmete hoonesse. Seadmete paigaldamiseks kasutati ära olemasolev vaba ala trafode kõrval. Autotrafode vundamendid olid varem uuendatud ning kuna olemasolevate autotrafode kaal ning õlimaht olid suuremad, kui planeeritavate autotrafode oodatav kaal, siis tuli uued autotrafod sobitada olemasolevatele vundamentidele. Ehitajal tuli kontrollida vundamentide sobivust ning vajadusel teostada ümberehitus- ning korrastustööd. Teostati olemasolevatest trafovundamentides asuvatest õlivannidest torustiku ehitamine varemehitatud õlipüüdurisse ja trafo õlivannide paneelidest katete asendamine killustikkattega.

Ehitati välja automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteem ja valve-signalisatsioonisüsteem.

 

Facts

Service: Construction
Mark segment: Telecommunications
Start date: 2005
Completion date: 2006
Clients: OÜ Põhivõrk
Country: Estonia
City: Tartu
Project status: Completed