Search

Back to search result

Põrguvälja kinnistu välistrasside, teede ja välisvalgustuse ehitus

Back to search result

Põrguvälja kinnistu välistrasside, teede ja välisvalgustuse ehitus

Skanska EMV AS ja Kalev REC AS sõlmisid lepingu Põrguvälja maaüksuse teede, vee-, kanalisatsiooni-, side- ja gaasitrasside ning tänavavalgustuse rajamiseks.

Tööde käigus ehitati 2,13 km teid ning 1,64 km kuivenduskraave. Veetorustike ning kanalisatsioonitorustike kogupikkuseks on 7,3 km. Lisaks ehitati tuletõrjevee pumpla koos 432 m3 reservuaariga ning kanalisatsioonipumpla. Paigaldati gaasitorustik 1,85 km ning 1,76 km pikkuses sidekanalisatsiooni. Tänavavalgustus rajati 3 km teelõigule.

Facts

Service: Construction
Mark segment: Roads, Water management
Start date: 2004
Completion date: 2004
Clients: AS Kalev Real Estate Company
Country: Estonia
City: Rae
Project status: Completed