Search

Back to search result

Kiili koolimaja ehitamine

Back to search result

Kiili koolimaja ehitamine

  • Pildid
  • Pildid
  • Pildid
  • Pildid
  • Pildid
  • Pildid
  • Pildid

Skanska EMV AS ja Kiili vald sõlmisid lepingu Kiili koolimaja uute õppekorpuste ehitamiseks ja vana osa renoveerimiseks. 

Lammutati kooli olemasolev amortiseerunud võimla. Võimla asemele tehti uus tänapäevane spordisaal koos pesu- ja riietusruumidega ning söökla. Krundi suurus on 21 000 m², millest 4012,4  m² oli planeeritud koolimaja juurdeehituse ja rekonstrueeritava osa alla ja millest omakorda 670,3 m² on olemasolev hoone ja 3342,1  m² juurdeehitus. Hoone on kahekorruseline ja koosneb viiest blokist, millest kaks on olemasolevad ja kolm juurdeehitatavad. Olemasolevad korpused koosnevad klassidest, poolkorruste tööõpetuse klassidest ja juurdeehitatavad korpused koosnevad algklassidest, klassidest ning võimlast, sööklast, sissepääsust.

Facts

Service: Construction
Mark segment: Schools
Start date: 2004
Completion date: 2005
Clients: Kiili Vallavalitsus
Country: Estonia
City: Kiili
Project status: Completed