Search

Back to search result

Mereväebaasi kaide nr 5 ja 6 renoveerimine

Back to search result

Mereväebaasi kaide nr 5 ja 6 renoveerimine

AS Skanska EMV ja Kaitseministeerium sõlmisid lepingu Mereväebaasi kaide nr 5 ja 6 renoveerimiseks, värava- ja vahtkonnahoone ning veetrassi rekonstrueerimiseks.

Rekonstrueeriti Miinisadama viies ja kuues kai. Rekonstrueerimistööde käigus ehitati välja uued kaid kogupikkusega 550 meetrit. Uus kailiin nihkus olemasolevast kaist keskmiselt 18 meetrit mere poole. Miinisadamasse paigaldati 110 kaielementi. Seejärel täideti uue konstruktsiooni ja vana kai vahe paekivi ja liivaga ning asfalteeriti. Lisaks kaidele paigutati laevade vendrid, pollarid laevade ohutu seismise tagamiseks ning uued vooluvõtukilbid, mis ühendati muundurjaamaga. Samuti ehitati uued laevade veevõtu- ja kanalisatsioonivee vastuvõtukohad. Rajati asfaltkate ja tehti heakorratööd.

Facts

Service: Refurbishment
Mark segment: Bridges
Start date: 2005
Completion date: 2007
Clients: Kaitseministeerium
Country: Estonia
City: Tallinn
Project status: Completed