Search

Back to search result

Rõude sild-regulaatori ehitus

Back to search result

Rõude sild-regulaatori ehitus

AS Skanska EMV ja Riigimetsa Majandamise Keskus sõlmisid lepingu Rõude silla-regulaatori ehituseks.

Eelnevalt tehti ettevalmistustööd, mille käigus raiuti keskmise tihedusega võsa ja peenmets maha. Rajati tõkketammed koos pinnase tihendamisega.

Ehitustööde käigus remonditi olemasolevat terassilda kaks korda ja paigaldati ringvoolukanalisse. Ekskavaatoriga kaevati ehituskaevik ja ehitati veetõrjekaev. Valati alusbetoon ja paigaldati terasdetailid ning sarrus. Pinnasega kokkupuutuvad pinnad kaeti bituumenvõõbaga ja ehitati kivikindlustused. Ehitati puitkonstruktsioonid ning paigaldati ja valmistati sillaplaadi teraskonstruktsioonid.

Facts

Service: Construction
Mark segment: Bridges
Start date: 2011
Completion date: 2011
Clients: Riigimetsa Majandamise Keskus
Country: Estonia
City: Rõude
Project status: Completed