Search

Back to search result

Saku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööd

Back to search result

Saku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööd

AS Skanska EMV ja AS Saku Maja sõlmisid lepingu Saku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustöödeks.

Veevärgi torustikud on valdavalt rajatud enne 1990. aastat. Ühisveevärgi torustike pikkus Saku alevikus on ligikaudu 11 km. Enamus veetorustikke olid malmist koos maa-aluste tulekustushüdrantidega. Suurem osa torustikke oli amortiseerunud ja oma kasutusaja piiril ning vajasid renoveerimist. Vahetati välja sulgarmatuurid ja hüdrandid. Valdav enamus kanalisatsioonitorustikest ning kaevudest renoveeriti.

Facts

Service: Construction
Mark segment: Water management
Start date: 2011
Completion date: 2012
Clients: AS Saku Maja
Country: Estonia
City: Saku
Project status: Completed