Search

Back to search result

Uikala Prügila ladestusala ehitustööd

Back to search result

Uikala Prügila ladestusala ehitustööd

AS Skanska EMV ja Uikala Prügila AS sõlmisid lepingu Uikala Prügila ladestusala ehitustöödeks.

Ehitusplatsile rajati ehitusaegne pinnavee ärajuhtimise süsteem. Kaevetöid alustati ala madalamast osast, võimaldades vee kogumist ning ärajuhtimist kaevendi pinnalt. Peale platsi puhastamist alustati ladestusala põhja väljakaevamist ja planeerimist vastavalt etteantud tasemetele. Kaevamis- ja planeerimistöödel kasutati planeerimiskopaga ekskavaatoreid, buldooserit ja pinnaserulli. Aluse tegemisel lisati aherainet ja mineraalseid täitematerjale vastavalt vajadusele, et oleks tagatud mineraalbarjääri alusele esitatavad tiheduse- ja kandevõime nõuete täitmine. Aluskihile ehitati kihtide kaupa ekraani ja kaitsekihid ning nende peale drenaažikiht.

Facts

Service: Construction
Mark segment: Waste treatment
Start date: 2010
Completion date: 2010
Clients: Uikala Prügila AS
Country: Estonia
City: Kohtla
Project status: Completed