Sök

Strategi

Genom en stor variation av projekt och innovativa, hållbara lösningar bygger vi ett bättre samhälle. Vi strävar efter att skapa branschledande aktieägarvärde genom att bidra till en hållbar framtid för våra medarbetare, kunder och samhällen.

Långsiktig strategi skapar en solid plattform

Skanskas långsiktiga strategi omfattar en selektiv anbudsgivning, att förbättra kommersiellt focus och öka kostnadseffektiviteten i Byggverksamheten, att vara en ledande bostadsutvecklare på våra hemmamarknader och en ansvarsfull expansion av Kommersiell fastighetsutveckling. Denna strategi – kombinerat med vår värdestyrda kultur, duktiga medarbetare och förmåga att anpassa verksamheten till aktuella och framtida krav, behov och möjligheter – ger Skanska en stark position för att erbjuda en branschledande totalavkastning till aktieägarna.

Skapa hållbara lösningar

För Skanska innebär hållbarhet ett ansvar att hantera utmaningarna såväl som en möjlighet att hitta nya affärstillfällen. Vi vill bidra till en hållbar bygg- och projektutvecklingsbransch. Ett sätt att göra detta är att utveckla hållbara lösningar tillsammans med våra kunder och partners. Genom att driva hållbarhet i hela värdekedjan strävar vi inte bara efter att bidra till vårt eget klimatmål utan också till våra kunders och samarbetspartners hållbarhetsmål. Genom framgångsrika samarbeten vill vi generera vinst och aktieägarvärde.