Sök

Strategi

Vår affärsplan 2016–2020, Vinst med värde, beskriver den strategiska riktningen som ska ta Skanska till nästa nivå. Målet är att öka värdet för aktieägarna samtidigt som vi arbetar mot en mer hållbar framtid för våra medarbetare, våra kunder och samhället i stort. Så här skapar Skanska vinst med värde.

Generera värde för aktieägarna

Vi vill skapa aktieägarvärde på ett ansvarsfullt sätt och bidra till samhället i stort. Med tanke på vår verksamhet och företagets storlek kan vi påverka samhället i en positiv riktning, samtidigt som vi kan bedriva en lönsam verksamhet. Det handlar inte om att göra det ena eller det andra, det handlar om att göra båda samtidigt. Vinst behövs för att leverera vårt syfte och ett starkt syfte kommer att bidra till vår vinst.

Att generera värde för våra aktieägare, och leverera en branschledande totalavkastning kommer fortsätta att vara Skanskas mål. Ett starkt fokus på lönsamhet kombineras med kontrollerad tillväxt. Detta kommer att resultera i en stabil, långsiktig vinstutveckling och ge det kassaflöde som krävs för en attraktiv utdelning.

För att uppnå detta kommer vi lägga ett större fokus på dessa tre områden:

 • Bästa medarbetarna: För att förbli framgångsrika behöver vi erbjuda en arbetsplats med dedikerade medarbetare i en öppen och högpresterande kultur med sunda värderingar. Ett företag som främjar samarbete och utveckling, en organisation där varje anställd har en stark passion för att leverera resultat och bidra till vårt syfte, vinst med värde.
 • Möt kunden – skapa affärer: Vi strävar efter att ha ett stabilt och långsiktigt samarbete med våra kunder, våra leverantörer och underentreprenörer. Ett samarbete baserat på en nära dialog, gemensam vision och förtroende.
 • Operationell effektivitet: Kontinuerlig förbättring krävs för att stärka vårt resultat och effektivitet i verksamheten. Detta gäller i alla delar av vår verksamhet – från riskhantering och anbud till planering och genomförande. Ökad digitalisering och automatisering samt en noggrann planering av resurser är viktiga aspekter för att minska våra kostnader.

Våra ambitioner för 2020

 • Branschledande totalavkastning till aktieägarna

 • Balanserat värdeskapande mellan Byggverksamheten och Projektutveckling

 • Kundens förstahandsval för att skapa lösningar som motsvarar kundernas behov

 • Att leva enligt våra värderingar och uppfattas som ett värderingsstyrt företag som bygger ett bättre samhälle

 • En säker och etisk arbetsmiljö

 • Branschens mest attraktiva arbetsgivare

 • Samarbeta inom och mellan enheter och affärsområden som Ett Skanska i högpresterande team

 • Förbättrad operationell effektivitet