Sök

Affärsmodell

Skanskas verksamhet skapar både operativa och finansiella synergier, vilket gör det möjligt för oss att skapa ökat värde i linje med vår målsättning att leverera en branschledande totalavkastning till aktieägarna och samtidigt bygga ett bättre samhälle.

Vår integrerade affärsmodell genererar och förstärker operativa och finansiella synergier, vilket i sin tur gör det lättare att skapa innovativa lösningar, maximera marknadsmöjligheter, förbättra kostnadskontrollen, stärka vår finansiella ställning och öka avkastningen. Synergier skapar ökat aktieägarvärde samtidigt som vi strävar mot en mer hållbar framtid för medarbetare, kunder och samhället i stort.

Operativa synergier

Utvecklingsprojekten sammanför olika enheter inom Byggverksamheten och Projektutveckling, vilket ger bättre kundfokus och optimerar användningen av företagets samlade tekniska och finansiella resurser. Genom att driva utvecklingen mot mer klimatsmarta lösningar i vår egen Projektutvecklingsverksamhet ligger vi i framkant och kan erbjuda alla våra kunder de lösningar som passar bäst för deras behov idag och i framtiden.

Finansiella synergier

Fritt rörelsekapital från Byggverkamheten tillsammans med vinster från våra övriga verksamheter, liksom möjligheten att öka belåningen med extern finansiering, gör att vi kan finansiera investeringar i egen Projektutveckling och därmed uppnå attraktiv avkastning på investerat kapital. Investeringarna skapar också nya vinstgenererande uppdrag för Byggverksamheten.