Sök

Förändringar i aktiekapital

Skanskas B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och handlas under symbolen SKA B i poster om 200 aktier. Aktuell kursinformation återfinns, utöver på Skanskas koncernsidor, även i Reutersystemet under systemet symbolen SKAb.ST och i Bloombergsystemet under symbolen SKAB SS.

Aktiedata

Aktiekapitalet är fördelat på A- och B-aktier, som alla är på nominellt tre kronor. Samtliga aktier är fria. A-aktierna har tio röster per aktie, medan B-aktierna har en röst. 

Förändringar i utestående aktier (miljoner) och aktiekapital

Tidpunkt och händelseNedsättningFond-emissonNy-emissionUtestående aktierNominellt aktiekapital, Mkr
1965       0,6 32,0
1967 - - 0,1 0,7 35,4
1969 2:5 - 0,3 - 1,0 49,5
1973 1:3 - 0,3 - 1,3 66,0
1975 1:3 - 0,4 0,1 1,8 90,2
1977 1:2 - 0,9 - 2,7 135,0
1979 1:2 - 1,3 0,1 4,1 204,8
1981 2:3 - 2,7 - 6,8 341,0
1982 - 1,4 0,1 8,2 411,8
1983 1:2 - 4,1 - 12,3 617,4
1984 split 5:1 - 494 - 61,7 617,4
1987 - - 0,9 62,6 626,1
1988 - - 0,4 63,0 630,1
1991 1:1 - 63,0 - 125,9 1 259,2
1994 konv. - - - 125,9 1 259,2
1997 inlösen 1:10 -12,0 - - 113,9 1 366,3
2001 indragning återköpta aktier -9,2 - - 104,7 1 255.7
2001 split 4:1 - 314,0 - 418,6 1 255.7
2006 nyemission D-aktier     4,5 423,1 1 269.2
2011 indragning av D-aktier -3,15     419,9 1 259,7