Sök

Insiders

Transaktioner som utförs av personer i ledande ställning registreras enligt EU:s regler om marknadsmissbruk (Mar) i Finansinspektionens insynsregister.  

För kontinuerligt uppdaterad information angående insynspersoners transaktioner, vänligen besök Finansinspektionens webbplats.

En stor del av insynspersonernas transaktioner på ovan nämnda webbplats är hänförliga till Skanskas aktiesparprogram, Seop, och benämns med karaktären ”Förvärv”, oavsett om dessa transaktioner avser köp eller tilldelningar. Seop beskrivs närmare på sidan Compensation & benefits (på engelska).