Sök

Konsensusestimat

På denna sida finns prognoser från analytiker som regelbundet följer Skanska.

Kr, Mdr Efter 2021 - Kv1 Efter 2020 - Kv4  Efter 2021 - Kv1 rapport
2021E 2022E 2023E 2021E 2022E 2023E 2021E Förändring efter Kv4 rapport  2022E Förändring efter Kv4 rapport  2023E Förändring efter Kv1 rapport
Intäkter  
Genomsnittlig prognos 150,8 157,1 161,2 153,0 159,4 166,5 -1% -1% -3%
Högst 155,5 167,5 176,6 160,2 170,4 179,8 -3% -2% -2%
Lägst 146,1 150,0 154,1 146,2 153,3 157,8 0% -2% -2%
Rörelseresultat (EBIT)  
Genomsnittlig prognos 8,2 7,9 8,2 7,1 7,8 8,1 16% 2% 1%
Högst 9,2 9,3 9,7 8,6 9,2 9,5 7% 1% 2%
Lägst 6,9 7,0 7,4 6,2 7,1 7,1 10% -1% 4%
EBIT marginal Byggverksamhet, %  
Genomsnittlig prognos 3,§ 3,2 3,2 2,9 3,1 2,9 7% 2% 11%
Högst 3,4 3,6 3,6 3,2 3,5 3,1 6% 4% 17%
Lägst 2,8 2,6 2,7 2,4 2,5 2,5 14% 4% 7%
Resultat per aktie (EPS), SEK  
Genomsnittlig prognos 16,0 15,1 16,1 13,9 14,8 16,1 15% 2% 0%
Högst 18,4 19,2 20,0 17,0 18,5 19,1 8% 3% 5%
Lägst 13,0 11,9 14,2 11,8 13,3 14,2 10% -11% 0%

Genomsnittlig EPS-prognos efter publicering av Bokslutskommunikén den 29 april 2021.

Senast uppdaterad: 2021-05-03