Sök

Konsensusestimat

På denna sida finns prognoser från analytiker som regelbundet följer Skanska.

Kr, Mdr Efter 2019 - Kv4 Efter 2019 - Kv3 Efter Kv4 rapport
2020E
2021E  2020E 2021E  2020E Förändring efter Kv4 rapport 2021E Förändring efter Kv4 rapport
Intäkter            
Genomsnittlig prognos 172,9 175,6 170,0 172,7 2% 2%
  Högst 175,5 179,7 174,0 180,2 1% 0%
  Lägst 169,5 171,0 163,1 164,4 4% 4%
Rörelseresultat (EBIT)            
Genomsnittlig prognos 7,7 8,0 7,3 7,8 6% 3%
  Högst 8,4 9,0 8,1 9,0 3% 1%
  Lägst 6,9 7,4 6,8 7,3 1% 2%
EBIT marginal Byggverksamhet, %            
Genomsnittlig prognos 2,7 2,9 2,6 2,9 3% 3%
  Högst 2,9 3,2 2,8 3,2 1% 1%
  Lägst 2,4 2,5 2,3 2,4 3% 5%
Resultat per aktie (EPS), SEK            
Genomsnittlig prognos 15,26 15,78 14,48 15,29 5% 3%
  Högst 16,80 18,10 16,20 18,00 4% 1%
  Lägst 13,33 14,10 12,75 14,03 5% 0%

Genomsnittlig EPS-prognos efter publicering av bokslutskommuniké den 7 februari, 2020.

Senast uppdaterad: 2020-02-12