Sök

Konsensusestimat

På denna sida finns prognoser från analytiker som regelbundet följer Skanska.

Kr, Mdr Efter 2019 - Kv2 Efter 2019 - Kv4 Efter Kv2 rapport
2019E
2020E
2021E  2019E 2020E 2021E 2019E Förändring efter Kv2 rapport   2020E Förändring efter Kv2 rapport 2021E Förändring efter Kv2 rapport
Intäkter                  
Genomsnittlig prognos 166,8 166,4 169,4 164,6 164,8 167,3 1% 1% 1%
  Högst 172,4 170,4 176,5 170,4 170,1 173,9 1% 0% 2%
  Lägst 159,7 158,1 159,8 159,2 158,1 159,8 0% 0% 0%
Rörelseresultat (EBIT)                  
Genomsnittlig prognos 6,9 6,8 7,1 6,1 6,7 7,0 14% 2% 2%
  Högst 7,3 7,9 8,5 6,8 7,4 7,9 8% 7% 7%
  Lägst 6,4 6,1 6,3 5,4 5,9 6,4 20% 3% -1%
EBIT marginal Byggverksamhet, %                  
Genomsnittlig prognos 2,3 2,5 2,7 2,3 2,6 2,8 1% -4% -3%
  Högst 2,6 2,7 3,1 2,5 2,9 3,2 3% -4% -2%
  Lägst 2,1 2,3 2,4 2,0 2,3 2,4 5% 0% 1%
Resultat per aktie (EPS), SEK                  
Genomsnittlig prognos 13,58 12,92 13,40 12,04 13,06 13,63 13% -1% -2%
  Högst 14,56 14,10 15,40 13,22 14,54 15,51 10% -3% -1%
  Lägst 12,47 11,71 12,19 10,70 11,62 11,87 17% 1% 3%

Genomsnittlig EPS-prognos efter publicering av sexmånadersrapporten den 24 juli 2019

Senast uppdaterad: 2019-07-24