Sök

Konsensusestimat

På denna sida finns prognoser från analytiker som regelbundet följer Skanska.

Kr, Mdr

Efter 2023 - Kv3

Efter 2023 - Kv2

Efter 2023- Kv3 rapport2023E 2024E 2025E 2022E 2023E 2024E 2023E Föränd-
ring efter Kv3 rapport
2024E Föränd-ring efter Kv3 rapport 2025E Föränd-ring efter Kv3 repport
Intäkter    
Genomsnittlig prognos 157,3 166,8 329,9 162,2 172,3 180,3 -3% -3% 83%
Högst 161,1 177,3 1887,4 170,6 186,6 200,1 -6% -5% 843%
Lägst 153,0 160,7 165,4 153,2 160,0 165,4 0% 0% 0%
Rörelseresultat (EBIT)    
Genomsnittlig prognos 4,4 6,9 7,9 5,9 7,6 8,3 -27% -9% -5%
Högst 5,5 7,8 8,8 6,6 8,8 9,5 -18% -12% -7%
Lägst 3,6 5,7 6,7 5,4 6,1 7,0 -33% -7% -4%
EBIT marginal Byggverksamhet, %    
Genomsnittlig prognos 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 -3% -2% -1%
Högst 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8 -4% -4% -2%
Lägst 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0% 0% 0%
Resultat per aktie (EPS), SEK    
Genomsnittlig prognos 9,8 14,5 16,6 12,7 15,5 17,1 -23% -7% -3%
Högst 11,0 16,7 19,5 15,5 18,8 20,1 -29% -11% -3%
Lägst 8,0 11,9 13,8 10,5 12,4 13,1 -24% -5% 5%

Genomsnittlig EPS-prognos efter publicering av delårsrapport tredje kvartalet 2023, den 1 november 2023.

Senast uppdaterad: 2023-11-06