Sök

Konsensusestimat

På denna sida finns prognoser från analytiker som regelbundet följer Skanska. Prognoserna tillhandahålls av SME Direkt.

Genomsnittlig EPS-prognos efter publicering av bokslutskommunikén den 1 februari, 2018.

 

Kr, MdrEfter 2017 - Kv4Efter 2017 - Kv3Efter Kv4 rapport
2018E2019E2020E2018E 2019E2020E 2018E Förändring efter Kv4 rapport 2019E Förändring efter Kv4 rapport  2020E Förändring efter Kv4 rapport
Intäkter                  
Genomsnittlig prognos 155,7 155,0 158,3 165,8 170,2   -6%  -9%  
  Högst 162,0 164,2 167,6 172,9 181,4   -6%  -9%  
  Lägst 151,3 146,5

146,2

162,0 165,2   -7%  -11%  
Rörelseresultat (EBIT)                  
Genomsnittlig prognos 5,4 6,2 6,8 6,3 6,7   -15% -7%   
  Högst 5,7 7,5 8,4 7,1 7,8   -20%  -3%   
  Lägst 4,9 5,1 5,1 5,4 5,4   -10%  -7%   
EBIT marginal Byggverksamhet, %                  
Genomsnittlig prognos 2,5 2,9 3,1 2,8 2,9   -0,3  0,0   
  Högst 2,7 3,1 3,3 3,0 3,1   -0,3  0,0   
  Lägst 2,2 2,7 3,1 2,5 2,7   -0,3  0,0   

Resultat efter finansiella poster

                 
Genomsnittlig prognos 5,3 6,1 6,7 6,2 6,5   -15%  -6%   
  Högst 5,6 7,5 8,3 7,0 7,8   -20%  -3%   
  Lägst 4,8 4,9 5,0 5,2 5,3   -9%  -7%   
Resultat per aktie (EPS), SEK                  
Genomsnittlig prognos 10,68 12,37 13,53 11,96 12,56   -11%  -2%   
  Högst 11,34 15,09 17,03 13,96 14,66   -19%  3%   
  Lägst 9,64 10,28 10,28 10,08 10,08   -4%  -1%   


Källa:
  Danske Bank Markets, DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets, Kepler Cheuvreux, Nordea Markets, SEB Equities 

 

Senast uppdaterad: 2018-02-21