Sök

Konsensusestimat

På denna sida finns prognoser från analytiker som regelbundet följer Skanska.

Kr, Mdr Efter 2022 - Kv1

Efter 2021 - KV4

Efter 2022- Kv1 report

2022E 2023E 2024E 2022E 2023E 2024E 2022E Förändring efter KV1 report 2023E Förändring efter Kv1 report 2024E Förändring efter Kv1 report
Intäkter  
Genomsnittlig prognos 158,2 159,6 166,1 156,7 162,6 166,0 1% -2% 0%
Högst 161,3 167,6 175,8 158,2 167,1 169,5 2% 0% 4%
Lägst 156,3 145,6 154,8 153,7 159,9 160,4 2% -9% -3%
Rörelseresultat (EBIT)  
Genomsnittlig prognos 8,5 8,6 8,8 8,6 9,1 9,3 0% -6% -6%
Högst 9,2 9,3 10,0 9,2 9,7 1,0 0% -3% 0%
Lägst 7,2 8,0 7,6 7,3 8,5 8,2 -1% -7% -6%
EBIT marginal Byggverksamhet, %  
Genomsnittlig prognos 3,3 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 -3% -3% -3%
Högst 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7 3,6 -3% -1% -1%
Lägst 2,9 2,9 3,2 2,9 3,3 3,4 0% -12% -6%
Resultat per aktie (EPS), SEK  
Genomsnittlig prognos 16,6 17,0 17,2 16,8 17,6 17,9 -1% -3% -4%
Högst 17,9 19,9 20,6 17,9 18,8 19,5 0% 6% 6%
Lägst 14,2 15,8 14,3 14,1 16,5 15,5 1% -4% -8%

Genomsnittlig EPS-prognos efter publicering av Tremåndadersrapporten den 4 maj 2022.

Senast uppdaterad: 2022-05-10