Sök

Konsensusestimat

På denna sida finns prognoser från analytiker som regelbundet följer Skanska.

Kr, Mdr Efter 2020 - Kv1 Efter 2019 - Kv4 Efter 2020 - Kv1 rapport
2020E 2021E 2022E 2020E 2021E
2022E
2020E Förändring efter Kv1 rapport 2021E Förändring efter Kv1 rapport 2022E Förändring efter Kv1 rapport
Intäkter                  
Genomsnittlig prognos 167,2 170,4 174,4 172.9 175.6 177,3  -3%  -3%  -2%
Högst 177,9 184,0 186,4 175.5 179.7 185,4 1%  2%  1%
Lägst 159,6 160,4 167,5 169.5 171.0 168,5  -6%  -6% -1%
Rörelseresultat (EBIT)                  
Genomsnittlig prognos 7,5 7,3 7,8 7,7 8,0 4,8 -3% -9% 62%
Högst 8,5 8,6 9,3 8,4 9,0 9,7 2% -5% -4%
Lägst 5,6 5,7 6,8 6,9 7,4 7,6 -19% -22% -11%
EBIT marginal Byggverksamhet, %                  
Genomsnittlig prognos 2,5 2,8 2,9 2,7 2,9 3,0 -6% -4% 0%
Högst 2,8 3,2 3,3 2,9 3,2 3,2 -2% -1% 3%
Lägst 2,3 2,2 2,2 2,4 2,5 2,6 -5% -12% -17%
Resultat per aktie (EPS), SEK                  
Genomsnittlig prognos 14,6 14,3 15,1 15,3 15,8 16,9 -4% -9% -11%
Högst 16,9 17,1 18,4 16,8 18,1 19,7 1% -6% -7%
Lägst 10,3 10,7 12,7 13,3 14,1 15,4 -23% -24% -17%

Genomsnittlig EPS-prognos efter publicering av Tremånadersrapporten den 28 april, 2020.

Senast uppdaterad: 2020-05-08