Sök

Konsensusestimat

På denna sida finns prognoser från analytiker som regelbundet följer Skanska.

Kr, Mdr Efter 2022 - Kv2

Efter 2022 - Kv1

Efter 2022- Kv2 report

2022E 2023E 2024E 2022E 2023E 2024E 2022E Förändring efter KV2 report 2023E Förändring efter Kv2 report 2024E Förändring efter Kv2 report
Intäkter  
Genomsnittlig prognos 175,6 164,0 167,2 158,2 159,6 166,1 11% 3% 1%
Högst 262,5 171,0 177,7 161,3 167,6 175,8 63% 2% 1%
Lägst 151,6 157,2 159,0 156,3 145,6 154,8 -3% 8% 3%
Rörelseresultat (EBIT)  
Genomsnittlig prognos 8,0 6,4 6,5 8,5 8,6 8,8 -6% -25% -26%
Högst 8,5 8,1 8,5 9,2 9,3 10,0 -7% -13% -15%
Lägst 7,0 7,4 6,9 7,2 8,0 7,6 -3% -8% -10%
EBIT marginal Byggverksamhet, %  
Genomsnittlig prognos 3,2 3,2 3,2 3,3 3,4 3,4 -3% -6% -7%
Högst 3,4 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6 -4% -6% -6%
Lägst 2,8 3,0 2,9 2,9 2,9 3,2 -2% 2% -9%
Resultat per aktie (EPS), SEK  
Genomsnittlig prognos 15,4 15,3 15,2 16,6 17,0 17,2 -7% -10% -11%
Högst 16,4 16,1 16,9 17,9 19,9 20,6 -8% -19% -18%
Lägst 13,3 14,7 13,6 14,2 15,8 14,3 -6% -7% -5%

Genomsnittlig EPS-prognos efter publicering av kv2-rapporten den 21 juli 2022.

Senast uppdaterad: 2022-05-10