Sök

Företagssammanställning - Konsensusestimat

På denna sida finns prognoser från analytiker som regelbundet följer Skanska.

Kr, Mdr Efter 2023 - Kv4

Efter 2023 - Kv3

Efter 2023- Kv4 report

2024E 2025E 2024E 2025E 2024E Förändring efter Kv4 report 2025E Förändring efter Kv4 report
Intäkter  
Genomsnittlig prognos 164,2 173,3 166,8 175,4 -2% -1%
Högst 171,3 183,8 177,3 187,4 -3% -2%
Lägst 159,4 166,3 160,7 165,4 -1% 1%
Rörelseresultat (EBIT)  
Genomsnittlig prognos 7,0 7,9 6,9 7,9 2% 1%
Högst 8,2 9,1 7,8 8,8 6% 3%
Lägst 6,2 6,6 5,7 6,7 9% -1%
EBIT marginal Byggverksamhet, %  
Genomsnittlig prognos 3,6 3,6 3,4 3,4 5% 5%
Högst 3,9 3,9 3,6 3,7 7% 4%
Lägst 3,3 3,3 3,0 3,0 9% 7%
Resultat per aktie (EPS), SEK  
Genomsnittlig prognos 15,4 16,4 14,4 16,6 6% -1%
Högst 20,1 18,7 16,7 19,5 20% -4%
Lägst 13,1 13,9 11,9 13,8 10% 1%

Genomsnittlig EPS-prognos efter publicering av delårsrapport fjärde kvartalet 2023, den 9 februari 2024.

Senast uppdaterad: 2024-02-16