Sök

Konsensusestimat

På denna sida finns prognoser från analytiker som regelbundet följer Skanska.

Genomsnittlig EPS-prognos efter publicering av Bokslutskommunikén den 8 februari 2019.

 

Kr, Mdr Efter 2018 - Kv4 Efter 2018 - Kv3 Efter Kv4 rapport
2019E 2020E 2019E 2020E  2019E Förändring efter Kv4 rapport   2020E Förändring efter Kv4 rapport
Intäkter            
Genomsnittlig prognos 162,4 163,7 161,9 163,0 0% 0%
  Högst 168,9 172,9 167,6 171,2 1% 1%
  Lägst 156,5 157,0 155,2 152,7 1% 3%
Rörelseresultat (EBIT)            
Genomsnittlig prognos 6,2 6,6 6,3 6,6 -2%  1%
  Högst 7,0 7,7 7,0 7,5 0%  3%
  Lägst 5,3 5,9 5,4 5,4 -3%  10%
EBIT marginal Byggverksamhet, %            
Genomsnittlig prognos 2,4 2,6 2,5 2,7 -5% -1%
  Högst 2,7 3,0 2,8 3,0 -4% -2%
  Lägst 2,0 2,3 2,0 2,1 -1% 7%
Resultat per aktie (EPS), SEK            
Genomsnittlig prognos 12,32 13,11 12,62 13,02 -2% 1%
  Högst 13,70 15,10 14,11 14,90 -3% 1%
  Lägst 10,52 11,74 11,00 10,85 -4% 8%

 

 

Senast uppdaterad: 2019-03-11