Sök

Konsensusestimat

På denna sida finns prognoser från analytiker som regelbundet följer Skanska.

Kr, Mdr Efter 2022 - Kv4

Efter 2022 - Kv3

Efter 2022- Kv4 report

2023E 2024E 2023E 2024E 2023E Förändring efter Kv4 report 2024E Förändring efter Kv4 report
Intäkter  
Genomsnittlig prognos 166,4 171,2 166,9 172,8 0% -1%
Högst 172,5 184,9 177,5 184,7 -3% 0%
Lägst 153,8 1559 156,4 162,8 -2% -4%
Rörelseresultat (EBIT)  
Genomsnittlig prognos 7,1 7,6 6,9 7,4 3% 3%
Högst 7,9 8,8 7,9 8,9 0% -2%
Lägst 6,1 6,2 5,3 6,1 16% 3%
EBIT marginal Byggverksamhet, %  
Genomsnittlig prognos 3,4 3,4 3,1 3,1 8% 9%
Högst 3,6 3,7 3,4 3,5 8% 6%
Lägst 3,2 3,1 2,9 2,8 11% 10%
Resultat per aktie (EPS), SEK  
Genomsnittlig prognos 14,5 15,4 14,0 14,6 4% 6%
Högst 16,1 18,3 15,4 17,4 5% 5%
Lägst 12,7 12,8 9,9 11,6 29% 10%

Genomsnittlig EPS-prognos efter publicering av Bokslutskommuniké 2022, den 3 februari 2023.

Senast uppdaterad: 2023-02-13