Sök

Omvandling av aktier

Aktieägare som önskar konvertera A-aktier till B-aktier i Skanska AB ska skicka in en signerad blankett till nedan angiven adress.

I den skriftliga blanketten ska namn på aktieägare, person/organisationsnummer, postadress, VP-kontonummer samt antal aktier uppges. Blanketten ska vara underskriven med namn och datum. Aktieägare som har A-aktierna registrerade på depå hos förvaltare ska vända sig till förvaltaren för att beg��ra omvandling. Anmälan om omvandling är bindande och aktieägare kan inte återkalla eller avbryta påfordrad omvandling. Anmälningar inkomna via fax, telefon eller e-mail kan inte behandlas.
Skanska kommer att hantera inkomna anmälningar och rapportera dessa till Bolagsverket för registrering. Efter att registrering skett hos Bolagsverket, samt efter att Euroclear har infört ändringen i Skanska ABs aktiebok, är konverteringen verkställd.

Skanska AB konverterar anmälda A-aktier till B-aktier den 10:e varannan månad (januari, mars, maj, juli, september, november).

Signerad blankett i original ska skickas till:
Skanska AB
Legal Affairs
Att: Annica Stening
Warfvinges väg 25
SE-112 74 Stockholm