Sök

Omvandling av aktier

Aktieägare som önskar konvertera A-aktier till B-aktier i Skanska AB ska skicka in en signerad blankett till nedan angiven adress.

I den skriftliga blanketten ska namn på aktieägare, person/organisationsnummer, postadress, VP-kontonummer samt antal aktier uppges. Blanketten ska vara underskriven med namn och datum. Aktieägare som har A-aktierna registrerade på depå hos förvaltare ska vända sig till förvaltaren för att begära omvandling. Anmälan om omvandling är bindande och aktieägare kan inte återkalla eller avbryta påfordrad omvandling. Anmälningar inkomna via fax, telefon eller e-mail kan inte behandlas.

Skanska kommer att hantera inkomna anmälningar och rapportera dessa till Bolagsverket för registrering. Efter att registrering skett hos Bolagsverket, samt efter att Euroclear har infört ändringen i Skanska ABs aktiebok, är konverteringen verkställd.

Skanska AB konverterar anmälda A-aktier till B-aktier den 1:a varannan månad (januari, mars, maj, juli, september, november).

Signerad blankett i original ska skickas till:
Skanska AB
Legal Affairs
Att: Ylva Björkert
Warfvinges väg 25
SE-112 74 Stockholm